Qpool, Just in Time principe voor kennis en expertise.
Uw Control afgezet tegen uw Kwaliteit van Informatievoorziening
Basic Information Leads To Business Intelligence

Basic Information zorgt dat haar klanten op het gebied van IT, terug gaan naar de basis. Door gebruik te maken van de kennis op de werkvloer over de processen, worden nieuwe processen ontworpen, zonder de vervuiling van overbodige informatie, waardoor applicaties kunnen worden uitgefaseerd. Hiermee wordt een zinvolle/optimale inzet van IT-producten gerealiseerd.

Basic Information heeft als resultaat:
 • Het simpel maken van het applicatielandschap door het in kaart brengen van de informatiebehoefte en te koppelen aan de functionaliteit die door de verschillende applicaties worden geboden.
 • Het ontwerpen van nieuwe processen teneinde invulling te geven aan de informatievraag.

  Met deze aanpak worden kosten verlaagd doordat applicaties kunnen worden uitgefaseerd waardoor beheers- en licentiekosten verminderen. Het architectuurlandschap wordt eenvoudig.

  Basic Information zorgt ervoor dat er beter wordt gewerkt, met de bestaande systemen, voor minder kosten. Als uitgangspunt hanteert BasicInformation dat het Informatie Vraagstuk bekend is en dat de toevoer vanuit de onderliggende systemen dient te worden geoptimaliseerd

  Door het verminderen van de managementinformatie vervuiling en de organisatiestructuur die daar omheen wordt gebouwd, kunnen ook besparingen worden gegenereerd op het gebied van personeel.

  Basic Information levert onafhankelijke advies op het gebied van Management & Informatie.
 • Basic Information als "Hulpverlener"

  Basic Information begeleidt de organisatie bij de optimalisatie van het vergaren van informatie. Dit doen wij door kritisch te kijken welke van de aanwezige (IT) hulpmiddelen effectief worden ingezet.

  Basic Information heeft een tool ontwikkeld waarmee u snel en eenvoudig kunt bekijken hoe uw Informatievoorziening is georganiseerd.

  Lees verder op Vragen
  Basic Information en het Q pool principe.

  Organisaties kunnen niet in voldoende mate expertise in de juiste samenstelling op de been brengen of hebben te kampen met leegloop. Kortom, of het vraagstuk blijft onderbelicht en daarmee resultaten uit, of werkelijk expertise wordt opgesloten en onvoldoende mate benut.

  Lukt het wel, dan vergt het veel tijd - telkenmale weer - om de expertise effectief ingezet te krijgen binnen de organisatie en moet de organisatiespecifieke context telkenmale opnieuw worden geleerd. Deze leercurve en het steeds verdergaand sourcen van bedrijfsactiviteiten maken de organisatie kwetsbaar. De weg van inhoud naar het vraagstuk wordt vaak ondoorzichtig en slecht bestuurbaar.

  We stellen Q pool als antwoord op deze problematiek voor. Basic Information kan u hierbij helpen. Hoe, lees hier verder.